Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki
Ełk 21/10/2016

logo-szlac

Wolontariuszy chcących zaangażować się do „Szlachetnej Paczki” poszukuje lider akcji w Ełku.
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt. Jego celem jest pomoc osobom, które z niezawinionych przez siebie przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny potrzebujące wsparcia otrzymują paczki odpowiadające ich potrzebom.

W Ełku będzie to już trzecia odsłona „Szlachetnej Paczki”. W poprzednim roku udało się pomóc blisko 40 rodzinom. Jak będzie w tym roku? Zależy przede wszystkim od tego, ilu wolontariuszy zgłosi chęć działania. Mówi Dorota Ramotowska lider szlachetnej paczki w Ełku.

 

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, która chce bezinteresownie pomagać innym. Jakie jeszcze cechy powinien mieć dobry wolontariusz? O tym Ada Lewandowska ze Szlachetnej Paczki w Ełku.

 

-Wolontariusze muszą być łącznikiem między między osobami potrzebującymi pomocy, a tymi którzy tę pomoc chcą nieść- dodaje Ramotowska.

 

Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane będą do 31 października.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook