ZNP negatywnie o zmianach w oświacie
Ełk 04/07/2016

Egzamin0

Nie zgadzamy się na takie zmiany w systemie oświaty- mówią o przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat ustawie przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Chodzi o likwidację gimnazjów, powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum.

Zdaniem nauczycieli reforma wywoła ogromny chaos, stanie się źródłem problemów i spowoduje liczne zwolnienia.

– Nie zgadzamy się na nieprzemyślane reformy- mówi Alicja Hawrus, Prezes Oddziału ZNP w Ełku.

 

W najbliższy piątek (8 lipca) odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym uczestniczyć będą prezesi okręgów. Będą oni analizować propozycje Ministerstwa Edukacji.

– Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza protestów – dodaje Hawrus.

 

Reformy mają wejść w życie w roku  2017.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook