Znamy założenia POST
Ełk 25/04/2016

urząd miasta

W ostatnią fazę wkraczają prace nad przygotowaniem Ełckiej Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego do roku 2023. Podczas spotkań z przedstawicielami społeczności szkolnej ustalone zostały strategiczne cele ełckiej oświaty.  – Teraz duże zadanie stoi przed samymi placówkami edukacyjnymi, by te cele wprowadzić w życie – mówi Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku.

Najważniejsze zadania stojące przed ełcką oświatą wg POST to:

– doskonalenie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży,
– przygotowanie uczniów do skutecznego porozumiewania się językiem obcym i swobodnego korzystania z technologii komputerowej i informatycznej,
– organizacja bazy oświatowej z uwzględnieniem danych i prognoz demograficznych ludności powiatu ełckiego,
– podniesienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
– zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
– kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych i przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook