Znamy laureatów Nagrody „Ełcki Bocian 2020”
Ełk 23/09/2020

Znamy laureatów Nagrody „Ełcki Bocian 2020”.

Ta, ustanowiona przez Radę Powiatu Ełckiego, przyznawana jest w ośmiu kategoriach. To już 15. edycja.

W tym roku co prawda w wyjątkowych warunkach. Ze względu na reżim sanitarny zrezygnowano z gali finałowej, a statuetki i wyróżnienia w kameralnych warunkach wręczane będą w połowie października.

O zwycięzcach mówi Marek Chojnowski, starosta powiatu ełckiego.

Zdecydowano, aby uhonorować w sposób szczególny jeszcze jedną wyjątkową postać.

O laurach od nas dowiedział się Stanisław Litman, emerytowany dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Nie krył radości.

 

Nagrody „Ełcki Bocian 2020” :

kategoria edukacja i wychowanie

nagroda: Amelia Malinowska, emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, nagroda przyznana jako ukoronowanie dorobku zawodowego i dydaktycznego w pracy z młodzieżą ełckiego „ekonomiaka”.

wyróżnienie: Dorota Ziajko, nauczycielka matematyki z 30-letnim stażem, dzięki której wielu uczniów zdobywało laury w konkursach matematycznych oraz indeksy uczelni wyższych.

 

– kategoria kultura fizyczna, turystyka i ekologia

nagroda: Dariusz Gajdziński, który po zakończeniu własnej kariery trenuje młode talenty kolarskie w powiecie ełckim. Wspiera i pomaga młodym kolarzom w zdobywaniu medali w kolarstwie przełajowym i torowym.

wyróżnienie: Klaudia Gołaszewska, młoda ełczanka, wielokrotnie doceniana przez środowiska polskich i zagranicznych architektów za projekty przyjazne środowisku.

 

– kategoria, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,

nagroda: Marta Włodkiewicz, przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starych Juchach oraz współzałożycielka zespołu „Mazury”.

 

– kategoria: rozwój i wspieranie przedsiębiorczości

nagroda: Agnieszka Pietrowicz, dyrektor ełckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzięki jej staraniom jest kontynuowanych jest lub powstało wiele projektów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie.

 

– kategoria: rozwój samorządności lokalnej

nagroda: Henryk Strojecki, przewodniczącego Rady Gminy Prostki
wyróżnienie: Mieczysław Głębocki, przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo. To samorządowcy, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy sytuacji ich lokalnych społeczności.

 

– kategoria rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej

nagroda: Teresa Ostrowska, przewodnicząca Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Ełku. Pani Teresa swoją działalnością społeczną od lat stara się pokazać innym, że błędy przeszłości są mądrością przyszłości.
wyróżnienie: Arkadiusz Ponisztera, policjant z gminy Prostki, który dba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, szkoli ich z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki jego staraniom Różyńsk Wielki, jako jedyna wieś w województwie warmińsko-mazurskim, posiada defibrylator AED.

 

– kategoria filantropia i sponsoring
nagroda: Maciej Olszewski, szef ełckiej firmy „Fala”. Przedsiębiorstwu zależy na rozwoju powiatu ełckiego, w związku z czym dofinansowuje wiele akcji charytatywnych, działań i wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w regionie.
wyróżnienie: Irena Figiel, która wraz z mężem od kilkunastu lat wspiera działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej poprzez darowizny finansowe przeznaczane na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach terapeutycznych, wycieczki, paczki bożonarodzeniowe czy też sprzęt i stroje sportowe dla mieszkańców DPS-u.

 

-kategoria nagrody specjalne
– Stanisław Liman, emerytowany dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Dzięki jego wieloletnim staraniom placówka działa w bardzo sprawny sposób, a w ubiegłym roku oddano do użytku inwestycję pn. „Modernizacja energetyczna DPS-u w Nowej Wsi Ełckiej”, która ograniczyła emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszyła koszty związane ze zużyciem energii.

 

Ponadto starosta ełcki zdecydował, aby uhonorować w sposób szczególny księdza Józefa Kąckiego, który w bieżącym roku obchodzi setną rocznicę urodzin oraz jubileusz 75-lecia kapłaństwa.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook