Znamy laureatów „Ełckich Bocianów” 2019
Ełk 31/05/2019

Nagrody „Ełcki Bocian” przyznane.

30 maja, podczas uroczystej gali w Zespole Szkół nr 6 w Ełku, zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za wkład w rozwój powiatu ełckiego. To już 13. edycja tego konkursu.
– Promujemy wyjątkowe osoby, które swoimi działaniami sprawiają, że nasz powiat się rozwija – mówi Marek Chojnowski, starosta powiatu ełckiego.

Kapituła przyznała nagrody w 8 kategoriach.
Za „Rozwój i wspieranie przedsiębiorczości” otrzymała ją Anna Wojciechowska.
W kategorii „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” Ełcki Bocian trafił do Daniela Szejdy.
Taka sama statuetka to wyraz uhonorowania Edwarda Traskowskiego w kategorii „Kultura fizyczna, turystyka i ekologia”.
Ełcki Bocian 2019 w kategorii „Edukacja i wychowanie” trafił zaś do Roberta Hoffmanna.
W kategorii „Filantropia i sponsoring” Nagrodę Ełckiego Bociana otrzymał Jarosław Okseniuk, dyrektor zarządzający Animex Foods Sp. z o.o. w Ełku.
Tradycyjnie przyznano także nagrodę specjalną i w tej kategorii za działania na rzecz powiatu ełckiego kapituła uhonorowała posła Wojciecha Kossakowskiego.
Za „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej” nagrodę Ełckiego Bociana odebrał Robert Pazdej. Za „Rozwój samorządności lokalnej” Ełcki Bocian przyznany został wójtowi gminy Ełk Tomaszowi Osewskiemu.

Poseł Wojciech Kossakowski mówił, że jest z tej nagrody dumny i zawsze starać się będzie działać w Sejmie na rzecz ełckiego regionu.

Anna Wojciechowska zapewniła, że nadal będzie zabiegać o pieniądze unijne i nowe miejsca pracy, bo dzięki temu rośnie siła Mazur.

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski obiecał, że zawsze znajdzie czas dla gminy i jej mieszkańców.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook