Zmiany w pracy ratusza i starostwa powiatowego
Ełk 26/10/2020

Tryb pracy zmieniają od dzisiaj (26.10) Urząd Miasta Ełku i Starostwo Powiatowe w Ełku. W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w powiecie urzędy ograniczają przyjęcia petentów i proszą, by sprawy załatwiać drogą internetową.

Wizytę w ratuszu należy umówić telefonicznie. Urzędnicy będą przyjmować w godzinach od 08:00 do 15:00. Po wejściu do budynku strażnik miejski wskaże miejsce, do którego należy się udać i pracownika, który pomoże nam w wybranej sprawie. Jednocześnie ełcki urząd miasta prosi, by sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa regulować za pomocą m.in. platformy ePUAP.

Starostwo zawiesza natomiast bezpośrednią obsługę klientów. Wnioski i dokumenty można składać w skrzynce podawczej, która znajduje się przy windzie, po wejściu do budynku od strony Straży Miejskiej (boczne wejście). Główne wejścia do ratusza i starostwa są zamknięte. Decyzja o wstrzymaniu obsługi interesantów w starostwie obowiązuje do odwołania.

Poniżej publikujemy wykaz przydatnych telefonów.

Źródło: Urząd Miasta Ełku/Starostwo Powiatowe w Ełku
Autor artykułu: mp

Urząd Miasta Ełku

Sekretariaty Urzędu Miasta Ełku

tel. (87) 732 60 00, (87) 732 62 14, (87) 732 62 00

Straż Miejska

tel. (87) 73 26 201 – dyżurni straży – numer całodobowy, tel. 986

Wydział Polityki Społecznej

tel. (87) 73 26 263, (87) 73 26 264

Referat ds. podatków i opłat lokalnych

W sprawie podatku – tel. (87) 732 62 02, 732 62 55

W sprawie zaległości i nadpłat – tel. (87) 732 61 08, 732 62 56

W sprawie odpadów komunalnych – (87) 732 61 68, 732 61 17

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – tel. (87) 73 26 253

Stanowiska ds. obsługi – tel. (87) 73 26 254, (87) 73 26 251

Wydział Świadczeń

Naczelnik Wydziału – tel. (87) 73 26 150

Zastępca Naczelnika Wydziału – tel. (87) 73 26 149

Stanowisko ds. świadczeń – tel. (87) 73 26 247, (87) 73 26 178, (87) 73 26 110

Stanowisko obsługi interesantów – tel. (87) 73 26 106

Biuro Działalności Gospodarczej

tel. (87) 73 26 299, (87) 73 26 246, (87) 73 26 248

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu – tel. (87) 73 26 229

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – (87) 73 26 141, (87) 73 26 140, (87) 73 26 101, (87) 73 26 138

Wydział Mienia Komunalnego

Naczelnik Wydziału – tel. (87) 73 26 245

Referat Gospodarki Odpadami

Kierownik Referatu – tel. (87) 73 26 163
Stanowisko ds. gospodarki odpadami – tel. (87) 73 26 117, tel. (87) 73 26 223, tel. (87) 73 26 168

Referat Lokalowy

Kierownik Referatu – tel. (87) 73 26 221

Stanowisko ds. mieszkaniowych – (87) 73 26 170, (87) 73 26 242

Referat Komunalny

Kierownik Referatu – tel. (87) 73 26 244

Stanowisko ds. gospodarki odpadami – tel. (87) 73 26 223

Referat Dróg Miejskich

Kierownik Referatu – tel. (87) 73 26 151

Referat Ochrony Środowiska i Energii

Kierownik Referatu – tel. (87) 73 26 124

Wydział Edukacji

Naczelnik Wydziału Edukacji – tel. (87) 732 6 1 45

Pozostałe numery – tel. (87) 732 62 68, (87) 732 61 90, (87) 732 61 75

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału – tel. (87) 73 26 236

Referat Planowania Przestrzennego – tel. (87) 73 26 231

Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. (87) 73 26 155

Stanowisko ds. dzierżaw gruntów i wspólnot mieszkaniowych – tel. (87) 73 26 234

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (BOP)

Pełnomocnik Prezydenta – tel. (87) 732 61 86

Stanowiska ds. zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych – (87) 732 61 87

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Naczelnik Wydziału – tel. (87) 732 62 80

Informowanie – tel. (87) 732 61 23, (87) 732 61 89

Sport – tel. (87) 732 61 57

Kultura – tel. (87) 732 62 74

Pozostałe numery – tel. (87) 732 61 98, (87) 732 62 81, (87) 732 61 92

Wydział Strategii i Rozwoju

Naczelnik Wydziału – tel. (87) 732 61 15

Pozostałe numery – (87) 732 61 21, (87) 732 61 32, (87) 732 61 16, (87) 732 61 31

Starostwo Powiatowe w Ełku

Wydział Komunikacji

Sekretariat – (87) 621 83 66

Rejestracja pojazdów – (87) 621 83 69, (87) 621 83 19

Prawo jazdy – (87) 621 83 20

Transport – (87) 621 83 70

Stacje diagnostyczne – (87) 621 83 35

Wydział Rolnictwa

(87) 615 65 16, (87) 615 65 53

Wydział Budownictwa

(87) 621 83 13

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – (87) 621 83 01

Wypisy i wyrysy – (87) 621 83 30

Ewidencja gruntów i budynków – (87) 621 83 10

Gospodarka nieruchomościami – (87) 621 83 11

Wydział Rozwoju Powiatu

(87) 615 65 58

Wydział Organizacyjny

(87) 615 65 31, (87) 621 83 00

Wydział Informacji i Cyfryzacji

(87) 615 65 74

Wydział Edukacji

(87) 615 65 45

Wydział Finansowy

(87) 621 83 44, (87) 621 83 05

W razie pytań lub wątpliwości informacje można uzyskać w Biurze Starosty – (87) 621 83 00

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook