Zmiany po myśli rodziców
Ełk 28/02/2017

Spotkanie-z-rodzicami-Elk-1-27-02-2017

Dzieci, które zaczęły naukę przed reformą edukacji, dokończą ją w swoich szkołach, niezależnie od nowego obwodu szkolnego. Taką deklarację zastępcy prezydenta Ełku Artura Urbańskiego rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 przyjęli oklaskami.

W poniedziałek (27.02) w stołówce ełckiej czwórki odbyło się spotkanie poświęcone rejonizacji szkół i nowym obwodom jakie zostaną wprowadzone od 1 września 2017 roku. Wzięli w nim udział rodzice uczniów, Wanda Wojnowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Wojciech Cybulski wicekurator oświaty województwa warmińsko-mazurskiego, Wojciech Kossakowski poseł PiS z Ełku oraz Artur Urbański zastępca prezydenta miasta.

Proponowana przez samorząd miejski zmiana obwodów szkół wywołała duże obawy wśród rodziców Szkoły Podstawowej nr 4. Z przygotowanej pod obrady sesji rady miasta uchwały wynikało, że niektórzy uczniowie po rejonizacji znaleźliby się poza obwodem i musieliby kończyć naukę w nowej szkole. Dotyczyć to miało uczniów, którzy po wakacjach pójdą do klasy siódmej. Na takie rozwiązanie nie było zgody rodziców, którzy mówili o swoich obawach m.in. podczas spotkań organizowanych w szkołach. Po wysłuchaniu rodziców samorządowcy zdecydowali przychylić się do ich próśb i na wtorkowej sesji poddana pod głosowanie zostanie uchwała umożliwiająca dokończenie nauki dzieciom w ich szkołach. Mówi Artur Urbański zastępca prezydenta Ełku:

– Decyzję włodarzy przyjęliśmy oklaskami – przyznaje Luiza Chojnowska, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku.

Jedynym wyjątkiem, gdzie uczniowie nie będą mogli dokończyć nauki w swojej placówce, będzie Szkoła Podstawowa nr 5. Tam, jak zaznacza zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański – nie ma technicznie takiej możliwości. Spotkało się to jednak ze zrozumieniem rodziców i akceptacją, że dzieci dokończą naukę w szkole przy ul.Koszykowej. Rejonizacja nie obejmuje Szkoły Sportowej przy ul. Suwalskiej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook