Zmiana na stanowisku
Ełk 03/04/2018

Zmiana na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku. Zarząd Powiatu Ełckiego powierzył tę funkcję Bogumile Gos, dotychczasowej wicedyrektor placówki. Obowiązki pełnić będzie do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

Bogumiła Gos jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku tyflopedagogika. Zastąpiła Marię Włodkowską, wieloletnią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej, która odeszła na emeryturę.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook