Złożyli ponad 100 wniosków
Suwałki 05/04/2018

Ponad 100 wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła złożono do 3. edycji “Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”. Łączna suma wnioskowanych kwot to 304 tys. zł. Miejski program dotacji cieszy się dużym zainteresowaniem, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście. Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 106 wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu, z czego 55 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, 29 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 18 na wymianę starego źródła na nowe. 4 wnioski odrzucono. Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich edycjach dzięki dopłatom ze strony miasta na łączną kwotę prawie 470 tys. zł wymieniono systemy ogrzewania w 145 budynkach.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook