Złóż wniosek o stypendium socjalne
Ełk 06/09/2017

Do 15 września uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogą ubiegać się o stypendia socjalne przyznawane przez samorząd Ełku. Warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie Ełku, oraz dochód na osobę w rodzinie, który nie przekracza 514 złotych.
– O pomoc materialną mogą ubiegać się wszyscy uczący się do osiągnięcia 24. roku życia- informuje Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook