Zjechali badacze gwary
Suwałki/Sejny 19/07/2017

Eksperci od gwary z całej Polski zjechali w środę (19.07) do Sejn. Miasto jest bowiem gospodarzem kilkudniowej konferencji naukowej poświęconej starym i nowym słowom. Przez kilka najbliższych dni będą spotykać się z mieszkańcami, aby badać miejscową gwarę. W planie są też wykłady i warsztaty. Konferencję poprzedziło spotkanie naukowców w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli. Na czele przedsięwzięcia stoi profesor Barbara Falińska, przewodnicząca Sekcji Gwaroznawczej Towarzystwa Kultury Języka, która od lat organizuje podobne przedsięwzięcia na naszym regionie.

Celem badań jest zachowanie „starych” wyrazów. Ich znajomość pomaga chociażby w rozumieniu historii.

Naukowcy nie kryją, że w ich pracy liczy się czas. Osoby posługujące się gwarą są już w podeszłym wieku i odchodzą z tego świata. Co więcej, gwarze szkodzi powszechne do niej podejście. Jak wyjaśnia profesor Jerzy Sierociuk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, o ile zabytki materialne są w cenie, to już ludzi mówiących gwarą traktuje się w kategoriach wstydu.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook