Zarząd Powiatu z absolutorium
Ełk 23/06/2017

Starosta i Zarząd Powiatu Ełckiego z absolutorium.  Nie jednogłośnie, bo z 6  głosami przeciw i jednym wstrzymującym się. Sporo zarzutów pod adresem pracy starosty Marka Chojnowskiego i Zarządu Powiatu mieli radni Antoni Polkowski i Tomasz Bartnik.

Zawsze można zrobić coś lepiej  –  tłumaczy Marek Chojnowski.

Czwartkowa sesja powiatowa upłynęła w dość burzliwej atmosferze. Sporo dyskusji wywołała sprawa przyznania grantu Stowarzyszeniu Adelfi, którego wnioski na finansowanie Centrum Organizacji Pozarządowych  w powiecie ełckim najpierw dwa razy odrzucono ze względu na niską ocenę merytoryczną a ostatecznie przyznano stowarzyszeniu 12 tysięcy złotych.

Zarząd powiatu złamał prawo – mówi Antoni Polkowski, a Marek Chojnowski zapewnia o konieczności funkcjonowania Centrum i zapowiada wzmocnienie kadry zajmującej się wspomaganiem stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Ełku.

Radni zapowiadają, że sprawie przyznania Stowarzyszeniu Adelfi spornego grantu będą się jeszcze przyglądać.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook