Zarząd Powiatu z absolutorium
Ełk 04/07/2016
Zarząd Powiatu Ełckiego z absolutorium 04-07-2016

Foto: powiat.elk.pl

Zarząd powiatu ełckiego i starosta z absolutorium. Tak większością głosów zdecydowali radni. Udzielenie absolutorium jest wyrażeniem pozytywnej opinii dla działalności finansowej zarządu za miniony rok. Z danych przekazanych przez skarbnika powiatowego Grażynę Borodę wynika, że rok 2015 powiat zakończył z nadwyżką budżetową w wysokości prawie 3,8 mln złotych. Po stronie dochodów znalazło się blisko 100,1 mln złotych, a wydatki ukształtowały na poziomie 96,3 mln złotych. Główne źródło dochodu stanowią dotacje i subwencje z budżetu państwa, z czego najwyższa jest subwencja oświatowa. W ubiegłym roku wyniosła ponad 37 mln złotych. Na oświatę powiat też wydaje najwięcej. To już kolejny rok, kiedy środki przekazywane z budżetu Państwa na prowadzenie placówek edukacyjnych okazują się niewystarczające w porównaniu z potrzebami. Jako przyczynę samorząd wskazuje niż demograficzny.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook