Zapraszała do DPS-u
Suwałki 29/09/2017

Do skorzystania z oferty Domu Dziennego Pobytu w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach zachęcała w piątek (29.09) Barbara Burba, nowa dyrektor placówki. Dom został otwarty z końcem kwietnia. To miejsce dla osób, które z powodu wieku, choroby albo niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy, a których rodzina nie może tego robić w ciągu dnia. Seniorzy mogą w nim liczyć na opiekę, ciepłe posiłki i towarzystwo. – Problem w tym, że do tej pory zgłosiło się tylko kilku chętnych – mówiła Burba.

Opłata za taki pobyt zależy od wysokości pobieranych świadczeń. Co więcej, dla osób, które nie przekraczają progu dochodowego, pobyt jest bezpłatny.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook