Zabytki z szansą na renowację
Ełk 08/07/2016

zabytki

43 mln złotych przeznaczył Urząd Marszałkowski w Olsztynie na renowację zabytkowych budynków. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do konkursu wpłynęło 41 wniosków od samorządów, kościołów, związków wyznaniowych, instytucji kultury i fundacji. Opiewają one na kwotę ponad 140 mln złotych.

O dofinansowanie na rewitalizację terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej stara się Muzeum Historyczne w Ełku. – Wnioskowaliśmy o kwotę prawie 4,5 mln złotych – mówi Kazimierz Bogusz, dyrektor ełckiego muzeum.

 

O dofinansowanie na zakup wyposażenia stara się również Giżyckie Centrum Kultury, a Twierdza Boyen planuje renowację warsztatu zbrojmistrza. Oba wnioski opiewają łącznie na kwotę ponad 3 mln złotych.

Wniosek złożyła też gmina Orzysz, która zamierza zagospodarować teren wokół Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się sierpniu.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook