Wzrost bezrobocia w powiecie ełckim
Ełk 03/02/2017

PUP

Początek roku 2017 przyniósł wzrost bezrobocia w powiecie ełckim. Na koniec ubiegłego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku zarejestrowanych było 5286 osób. W styczniu liczba bezrobotnych wzrosła o 332 osoby. – Na różne formy aktywizacji bezrobotnych w tym roku przeznaczymy około 16 milionów złotych – mówi Dariusz Kuprewicz, dyrektor Urzędu.

Jak dodaje Kuprewicz, słabą stroną lokalnego rynku pracy jest zbyt niska liczba ofert pracy, jakie zgłaszane są do Urzędu przez pracodawców. W ubiegłym roku było ich około 3,5 tysiąca.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook