Wyróżnienie dla Monar-Markot
23/06/2015

niko

Projekt „Jestem wolny, żyję świadomie” realizowany przez Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Ełku doceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Działania prowadzone w ubiegłym roku przez placówkę miały na celu pomoc osobom bezdomnym w integracji społecznej i reaktywizacji zawodowej. Chęć udziału zgłosiło 12 podopiecznych noclegowni. Uczestnicy projektu mięli możliwość spotkań z animatorami, terapeutami, psychologiem, czy doradcą zawodowym. Nie zabrakło też wyjazdu integracyjnego nad polskie morze. Jak mówi Nikodem Kemicer, kierownik placówki Monar-Markot, osoby bezdomne mają często niskie poczucie własnej wartości, są stygmatyzowane i traktowane jako ludzie gorszej kategorii. Mają też problemy ze znalezieniem pracy. – My chcieliśmy im uświadomić, że jest inaczej – dodaje Kemicer. Projekt „Jestem wolny, żyję świadomie” został w ubiegłym tygodniu doceniony przez ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza jako „Dobra praktyka aktywnych form pomocy”. Gala wręczenia wyróżnienia odbyła się w Policach. – To zachęta do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz aktywizacji i pomocy osobom bezdomnym – przyznaje Kemicer.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook