Wymiana pieca z dotacją
Ełk 16/05/2018

Dotację na modernizację ogrzewania mieszkań i budynków udziela ełcki samorząd miejski. Ma to przede wszystkim zachęcić mieszkańców do zainwestowania w ekologiczne systemy ogrzewania domów. Chodzi o likwidację pieców węglowych i instalację pieców gazowych, olejowych, elektrycznych, na biomasę lub podłączenie do sieci miejskiej centralnego ogrzewania. – O środki starać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, jeżeli spełniają określone w regulaminie wymogi – mówi Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku.

Warunkiem jest również nie korzystanie w latach ubiegłych z dotacji na inwestycję związaną z modernizacją systemu grzewczego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacji nie podlega wymiana starego ogrzewania gazowego, olejowego i elektrycznego – na nowe źródło ciepła.
Dotacje cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców – przyznaje Urbański.

W pierwszym kwartale tego roku wpłynęło już 48 wniosków na łączną kwotę prawie 130 tys. zł.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook