Wstępny termin referendum w gminie Ełk
Ełk 10/03/2016

gmina, osewski

Prawdopodobnie 8 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta gminy Ełk Tomasza Osewskiego przed upływem kadencji. Taką datę podała olsztyńska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Jak zaznacza dyrektor delegatury, Dorota Białowąs – jest to wstępny termin i może jeszcze ulec zmianie, bo na wydanie postanowienia komisarz wyborczy ma 30 dni od wpłynięcia wniosku o przeprowadzenie referendum. A ten, jak już informowaliśmy, grupa mieszkańców złożyła 24 lutego. – Pod wnioskiem podpisało się ponad 1600 osób – informuje Białowąs.

Wśród zarzutów wobec wójta inicjatorzy przeprowadzenia referendum wymieniają m.in. niewielkie wydatki inwestycyjne, rozrost administracji, zmniejszenie wydatków na oświatę, bezprawne zwalnianie pracowników i niedostosowanie rozkładów MZK do potrzeb mieszkańców. Poproszony o komentarz Tomasz Osewski nazywa te zarzuty bzdurnymi i nie mającymi poparcia w faktach. -Włodarz zapowiada, że będzie namawiał mieszkańców, by nie brali udziału w referendum.

Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 2117 osób.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook