Współpraca z Ukrainą
Wydminy/Klewań 18/08/2017

Gmina Wydminy będzie współpracować z ukraińską miejscowością Klewań. Włodarze obu samorządów podpisali już stosowne porozumienie. To co łączy obie miejscowości to starania o nadanie im praw miejskich. Klewań liczy około 8 tysięcy mieszkańców.

– Planujemy współpracę na płaszczyźnie kulturowej, oświatowej, sportowej i gospodarczej – mówi wójt gminy Wydminy, Radosław Król.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook