Wręczono kulturalne nagrody i stypendia
Suwałki 18/02/2019

Justyna Rekść-Raubo – wiolonczelistka i inicjatorka Letniej Filharmonii Aukso, Jan Czerniecki – muzyk i gitarzysta zespołu Susz oraz Grzegorz Bogdan – dyrygent Suwalskiego Chóru Kameralnego to tegoroczni stypendyści Miasta Suwałki, zajmujący się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 21 osób i zespołów otrzymało natomiast nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej. Uroczysta gala odbyła się w niedzielę (17.02) w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jak powiedziała Ewa Sidorek – zastępca prezydenta Suwałk, kultura to bardzo ważna część naszego życia.

Sami nagrodzeni nie kryli zaskoczenia i radości. Jak przyznał Emil Kulbacki – prowadzący Studio Piosenki Świetliki, nagroda jest miłym wyróżnieniem, ale najważniejsza jest praca z utalentowanymi dziećmi.

Po gali wręczenia nagród i stypendiów publiczność wysłuchała koncertu pianisty Maksyma Rzemińskiego z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.

Nagrody zespołowe w dziedzinie kultury otrzymali:

1. Grupa taneczna TEAM KROPKI ze Studia Tańca Dance Zone za za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie tańca oraz promocję Suwałk na imprezach o randze krajowej i międzynarodowej

2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku za aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Suwałk oraz za działania na rzecz osób starszych

3. Studio Piosenki „Beciaki” za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, promocję Suwałk w Polsce i zagranicą oraz za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie wokalistyki

Nagrody indywidualne w dziedzinie kultury otrzymali:

1. Paweł Bydelski za ogromne zaangażowanie, kreatywne działania oraz dotychczasowe dokonania w dziedzinie kultury

2. Eliza Ptaszyńska za inicjowanie działań o wielkiej wartości kulturalnej oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie wystawiennictwa sztuki

3. Błażej Balukiewicz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie akordeonistyki

4. Dawid Andruszkiewicz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie akordeonistyki

5. Bartosz Żyliński za szczególne osiągnięcia w dziedzinie muzyki akordeonowej

6. Anna Augustynowicz za szczególne osiągnięcia w zakresie animacji i edukacji kulturalnej oraz działanie na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Suwałk i Suwalszczyzny

7. Mirosława Krymska za twórcze działania związane z kreowaniem działań teatralnych oraz za całokształt pracy w zakresie animacji i edukacji kulturalnej

8. Emil Kulbacki za aktywną pracę na rzecz utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży oraz dbanie o ich dalszy rozwój artystyczny

9. Halina Mackiewicz za szczególne osiągnięcia w zakresie animacji i edukacji w dziedzinie sztuk plastycznych

10. Krzysztof Masłowski za szczególny wkład w budowanie i realizację ciekawej oferty imprez środowiskowych skierowanych do suwalczan

11. Mihail Nikolov za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji tanecznej dzieci i młodzieży oraz promocję młodych artystów na międzynarodowych festiwalach tanecznych

12. Bogdan Topolski za stworzenie Suwałki Blues Festival i konsekwentną pracę nad marką kulturalną, rozpoznawalną w Polsce i Europie, jaką na przestrzeni lat stał się festiwal

13. Jadwiga Tylenda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji tanecznej i popularyzacji tańca

14. Andrzej Zujewicz za aktywne działanie na rzecz integracji i promocji lokalnego środowiska suwalskich artystów

15. Iryna Popova za aktywność i twórcze działania na rzecz mieszkańców Suwałk oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji tanecznej dzieci i młodzieży

16. Filip Shramko za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca i akrobatyki oraz za promocję Suwałk na imprezach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej

17. Marharyta Shramko za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca i akrobatyki oraz za promocję Suwałk na imprezach o randze lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej

Nagrodę jubileuszową Miasta Suwałki w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymał pan Adam Żulpa za 20 lat pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Muzeum Okręgowego oraz za 40-lat pracy zawodowej łącznie w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook