Wiosenny łańcuch życia
Ełk 21/03/2019

Wiosenny „łańcuch życia” zagościł 21 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku. Dzięki nauczycielom oraz członkom stowarzyszenia Podwodnik – Szkoły Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, uczniowie mieli okazję poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzieci testowały również sprzęt ratowniczy, ćwiczyły resuscytację, poznały zasady transportu osób poszkodowanych. Wszystko na własnej skórze.

– Jeżeli chodzi o umiejętności dzieci, to jest różnie, jednak jest potencjał – mówi Joanna Skopińska, ratownik ze stowarzyszenia Podwodnik.

Najnowsze przepisy zobowiązały wszystkich pracowników szkół do przejścia kursów udzielania pierwszej pomocy. W Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku takie szkolenia kadra już zaliczyła.

– Niektórzy mieli już okazję przetestować swoje umiejętności w praktyce – mówi dyrektor szkoły Dorota Szczawińska.

Zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy zostały w szkole zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego przy współudziale stowarzyszenia Podwodnik.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook