„Wiewiórcza Ścieżka” po remoncie
Olecko 10/10/2018

Zakończył się remont „Wiewiórczej Ścieżki” w Olecku. Zakres robót obejmował przede wszystkim remont nawierzchni ścieżki. Kilka miejsc rekreacyjnych zostało doposażonych w ławki, stoły i toalety. Nieco większy zakres robót objął odcinek od altanki przy Możance w kierunku tak zwanej „Szyjki”. Altana została wyremontowana, oraz wydzielone zostało miejsce na ognisko. Gruntowny remont przeszły trzy tarasy widokowe i istniejące altanki. Pojawiły się ławki, śmietniki i stojaki na rowery. W ramach realizacji projektu wymienione zostały wszystkie tablice informacyjne oraz zakupione dwie kamery do monitoringu wizyjnego. O szczegółach mówił Wacław Olszewski, burmistrz Olecka.

Samorząd miejski na projekt pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni Jeziora Olecko Wielkie” pozyskał ponad 1,5 miliona złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Dzięki pozyskanym pieniądzom Wiewiórcza Ścieżka, będąca jedną z turystycznych wizytówek Olecka, zyskała nowe oblicze.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2019. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook