Wielki Czwartek
Suwałki 29/03/2018

Triduum Paschalne to najważniejsze trzy dni w katolickim roku liturgicznym, istotą jego jest celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Dziś Wielki Czwartek, czyli święto obchodzone przez chrześcijan, które rozpoczyna obchody tego wydarzenia, mówi ksiądz Artur Hałucha.

W ten dzień wspominamy ostatnią wieczerzę i ustanowienie sakramentów kapłaństwa i ustanowienie eucharystii.

Podczas obchodów wielkiego czwartku kapłani święcą olej krzyżma do sprawowania sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych.Wieczorem natomiast Msza Wieczerzy Pańskiej, zakończona adoracją Chrystusa zamkniętego w ciemnicy.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook