Więcej miejsc w miejskich żłobkach
Ełk 28/01/2021

Prawie 4 miliony złotych dofinansowania i 190 tysięcy wkładu własnego – to bilans programu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia. Realizacje tego projektu rozpoczął samorząd Ełku. Chodzi o utworzenie i wyposażenie dodatkowych grup żłobkowych w placówkach działających na terenie miasta.

Pieniądze z dotacji mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, ale również na wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących w placówkach.

– Chcemy w ten sposób pomóc rodzicom maluchów w powrocie na rynek pracy – mówi Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku.

Na udział w projekcie zgodzili się jednogłośnie radni miejscy. „Za” głosowało 23 rajców.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook