Więcej miejsc dla suwalskich przedszkolaków
Suwałki 13/08/2021

Prezydent Suwałk czeka na oferty przedszkoli niepublicznych, które zabezpieczą miejsca do wychowania przedszkolnego dla najmłodszych Suwalczan. W ogłoszonym konkursie oferty można składać do 25 sierpnia 2021r.

– W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie zostało przyjętych 170 dzieci. Dlatego też zgodnie z prawem korzystamy z możliwości ogłoszenia konkursów dla przedszkoli niepublicznych – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – W pierwszym ogłoszonym w lipcu przystąpiły 2 przedszkola niepubliczne w Suwałkach „Emelek” i „Maja”, które łącznie zaoferowały 45 miejsc – dodaje Prezydent Suwałk.

Na te 45 miejsc otrzymali wskazania w pierwszej kolejności rodzice, którzy posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca i oboje pracują. 4 sierpnia ogłoszony został drugi konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola niepubliczne mogą składać oferty do 25 sierpnia br.

Podobna sytuacja miała miejsce w roku szkolnym 2020/2021. Wtedy Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał 3 umowy z przedszkolami niepublicznymi – Maja, Kropka i Happy Kids Club na łączną liczbą miejsc 89.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook