Weekend Cudów Szlachetnej Paczki
Ełk 13/12/2021

Szlachetna Paczka znów dotarła do najbardziej potrzebujących.

Trwa Weekend Cudów. Wolontariusze Szlachetnej Paczki wraz z darczyńcami rozwożą zebrane wcześniej prezenty i paczki do rodzin, które potrzebują takiej pomocy.

Na Warmii i Mazurach takich potrzebujących jest kilkuset. W samym Ełku to ponad 70 rodzin. Wszyscy w tym roku znaleźli darczyńców i wszyscy otrzymają swoje paczki. Jak pan Wiesław, którego paczka dojechała do Ełku z Białegostoku.

W tym roku w Ełku pomoc dotarła do ponad 70-ciu rodzin. Warto podkreślić, że dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz dobroczyńców, wszyscy potrzebujący otrzymali paczki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook