Warsztaty ,,Na styku kultur”
Suwałki 12/11/2021

Warsztaty tradycyjnych pieśni ludowych ,,Na styku kultur” odbędą się w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Przez trzy dni, od piątku do niedzieli (12-14.11), uczestnicy spotkań będą poznawać dawne melodie z różnych stron Suwalszczyzny. Wszystko pod okiem mistrzów w tej dziedzinie.

Ideą przyświecającą spotkaniom “Na styku kultur” jest promocja i upowszechnianie muzycznej wielokulturowości pogranicza. Suwalszczyzna jest krainą zróżnicowaną etnicznie i narodowościowo i choć najliczniejszą grupę narodowościową stanowią Polacy, to niemały wpływ na kulturę regionu mieli licznie zamieszkujący tu Litwini, ludność pochodzenia białoruskiego i ruskiego a także polscy Żydzi i Romowie.

Każde spotkanie to warsztaty z mistrzem, praca pod jego kierunkiem i prezentacja efektów na koncercie finałowym.

W tym roku warsztaty poprowadzi Józef Murawski z Zespołem Pogranicze z Szypliszek, laureaci 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook