Wagon pocztowy doczekał się renowacji
Ełk 04/06/2018

Wagon pocztowy używany w PKP w latach 60-tych XX wieku wrócił z renowacji i jest już dostępny dla zwiedzających Ełcką Kolej Wąskotorową.

Eksponat wzbogacił zasoby Muzeum Historycznego w Ełku. O pracach renowacyjnych mówi Kazimierz Bogusz, dyrektor Muzeum.

Poza wagonem pocztowym remontu doczekała się także zabytkowa węglarka, a w renowacji jest właśnie parowóz wąskotorowy. Wszystko w ramach projektu rewitalizacji i zagospodarowania terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku.

Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie unijne.
Jakie jeszcze historyczne pojazdy szynowe znajdują się na Ełckiej Kolei Wąskotorowej?

– Wśród nich na uwagę zasługuje między innymi pług odśnieżny – dodaje Kazimierz Bogusz.

Projekt Ełckiej Kolei Wąskotorowej powstał w 1905 roku. Sto lat temu – w 1918 roku pociągi jeździły już na wszystkich liniach pasażerskich ówczesnej wąskotorówki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook