W szkołach tablice będą interaktywne
Warmińsko- mazurskie 30/05/2019

Tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe trafią do szkół z Warmii i Mazur. W ramach ministerialnego programu Aktywna Tablica w nowoczesny sprzęt wyposażonych zostanie w sumie 157 szkół podstawowych z terenu województwa. Całkowita kwota wsparcia to prawie 2 mln 200 tys. zł.

W naszym regionie, wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, dotacje w wysokości 14 tys. zł każda trafią do 28 szkół. Mowa o placówkach z terenu 14 gmin, m.in. Gołdap, Pisz, Giżycko, Prostki czy Stare Juchy oraz tych, administrowanych przez powiat giżycki, olecki i węgorzewski.

– Dzięki takim dotacjom poprawiają się warunki kształcenia uczniów – mówi wicestarosta powiatu giżyckiego, Mateusz Sieroński.

Pełna lista placówek z naszego regionu, do których trafią pieniądze w ramach programu Aktywna Tablica:

1. gminy
GMINA GOŁDAP (miejsko – wiejska)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

GMINA BIAŁA PISKA (miejsko – wiejska)
Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie Szkoła Podstawowa w Kożuchach

GMINA ORZYSZ
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu
Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Dąbrówce

GMINA PISZ (miejsko – wiejska)
Szkoła Podstawowa w Jeżach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

GMINA RUCIANE-NIDA (miejsko – wiejska)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie

GMINA WĘGORZEWO (miejsko – wiejska)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Września w Radziejach
Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie
Szkoła Podstawowa w Perłach

GMINA BANIE MAZURSKIE (wiejska)
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Baniach Mazurskich

GMINA BUDRY (wiejska)
Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Budrach
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach

GMINA DUBENINKI (wiejska)
Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

GMINA GIŻYCKO (wiejska)
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach
Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym

GMINA PROSTKI (wiejska)
Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim

GMINA STARE JUCHY (wiejska)
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Starych Juchach

GMINA ŚWIĘTAJNO OLECKIE (wiejska)
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie

2. powiaty:
POWIAT GIŻYCKI
Szkoła Podstawowa nr 8 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku
Szkoła Podstawowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku

POWIAT OLECKI
Specjalna Szkoła Podstawowa nr 5 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im św. Filipa
Smaldone w Olecku

POWIAT WĘGORZEWSKI
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w
Węgorzewie

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook