W gospodarstwach rolnych jest bezpiecznie
18/08/2015

kombajn

W gospodarstwa rolnych w powiecie ełckim jest bezpiecznie. Zarówno w ubiegłym roku, jak również w tym nie doszło do żadnego wypadku przy pracach polowych. Pokazują to dane tutejszego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Zawód rolnika nadal należy do niebezpiecznych. W Polsce co roku dochodzi do wypadków i jak pokazują statystyki, około 5 z nich kończy się śmiercią. Najczęściej jest to nieostrożna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych. Odnotowuje się również pogryzienia lub poturbowania przez zwierzęta inwentarskie. Częstą przyczyną wypadków w rolnictwie jest zbyt długa i wyczerpująca praca w wysokich temperaturach.

Dariusz Mońko z ełckiej placówki terenowej KRUS, apeluje do rolników o szczególną ostrożność i nieangażowanie dzieci do prac polowych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook