Uzależnienia? Czy nas to dotyczy?
Ełk 05/06/2017
foto: II LO w Ełku

foto: II LO w Ełku

Dnia 29 maja klasa IIF z II Liceum Ogólnokształcącego w Ełku spotkała panią pedagog Agnieszkę Kurczak, która poprowadziła lekcję na temat uzależnień. W dzisiejszych czasach ta kwestia jest bardzo ważna, gdyż coraz więcej młodych ludzi sięga po środki mocno uzależniające. Z konsekwencji tych poczynań  nie zdają sobie sprawy, dlatego też ta lekcja okazała się bardzo wartościowa.

Na samym początku pani Kurczak przedstawiła nam typy uzależnień. Nie dotyczą jedynie narkotyków czy alkoholu! Dzisiaj główny problem stanowi także uzależnienie od telefonu, Internetu oraz leków (tzw. lekozależność). Tak naprawdę definicja uzależnienia jest szersza niż nam się wydaje. Klasa dyskutowała z panią pedagog  o przyczynach uzależnień. Zgodnie doszliśmy do wniosku, iż jest to głównie uwarunkowane słabą kondycją psychiczną uzależnionego, brakiem umiejętności asertywności, nieradzeniem sobie ze stresem oraz brakiem akceptacji ze strony bliskich, a więc na uzależnienie może być narażony każdy z nas. Niektórzy uczniowie przywołali przykłady osób, z życia codziennego, jak i z mediów, które borykają się z problemem uzależnienia oraz przedstawili swoją opinię na ich temat. Zdania były podzielone, połowa klasy miała do nich negatywny stosunek, gdy druga połowa starała się wczuć w sytuację uzależnionych. Po dyskusji zostaliśmy podzieleni na 5 grup, każda grupa losowała po 3-2 karteczki z cytatami, które pochodziły od osób uzależnionych lub po terapii. Naszym zadaniem było zdefiniować, czy te słowa są prawdą, czy też nie. Dotyczyły one między innymi: chorób psychicznych, jak i fizycznych, które powodują uzależnienia, typów oraz sposobów uzależnień i terapii odwykowej, co dało nam okazję do kolejnych refleksji, burzy myśli i nowej dyskusji, do której ponownie włączyła się większość uczniów. Na sam koniec był czas na pytania, które dotychczas nie padły, pojawiło się między innymi, jak pomóc osobie uzależnionej? Pani Kurczak zaproponowała, aby postawić takiej osobie ultimatum; uzależnienie czy też bliscy, lecz przypomniała także, aby rozmawiać z taką osobą i próbować dojść do porozumienia. Zwieńczeniem naszego spotkania była anonimowa ankieta. Dotyczyła odczuć, jakie wzbudziła lekcja. 

Z pewnością większość moich rówieśników była pozytywnie nastawiona do takiego rodzaju prowadzenia zajęć, każdy z nas opuścił salę z nowymi refleksjami i poszerzoną wiedzą. Takie lekcje przypominają, co jest w życiu naprawdę ważne, uświadamiają, jak słabą psychicznie jednostką jest człowiek oraz uczą empatii.

Natalia Tarnowska, II LO w Ełku

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook