Uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Suwałki 03/05/2019

Uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się dziś w Suwałkach. Była msza święta w miejscowej konkatedrze i okolicznościowe wystąpienia w Parku Konstytucji 3 Maja w centrum miasta.

Głos zabrali Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Bożena Kamińska, parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej.
Przywoływali wydarzenia sprzed 228 lat, mówili o Konstytucji 3 Maja, patriotyzmie, jedności.

Po przemówieniach i złożeniu kwiatów pod Dąbkiem Wolności odbyła się defilada wojska i służb mundurowych, które przemaszerowały przed Komendę Miejską Policji w Suwałkach. Na miejscu były pokazy sprzętu wojskowego, tresury policyjnych psów i grochówka.
Natomiast w muszli koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja wystąpiły mażoretki, Miejska Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca ,,Suwalszczyzna” i inne grupy muzyczne.

Obchodzone dziś święto upamiętnia wydarzenie sprzed 228 lat, kiedy to 3 maja Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił pierwszą w Europie i drugą, po amerykańskiej, na świecie, spisaną konstytucję.Ustawa Rządowa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy likwidowały ówczesne wady systemu politycznego państwa, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Konstytucja likwidowała wolna elekcję i wprowadzała dziedziczną monarchię, ograniczyła demokrację szlachecką, równała w prawach mieszczan i szlachtę oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja formalnie znosiła liberum veto. Celem wprowadzonych zmian było ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium okroiły Rosja, Austria i Prusy podczas pierwszego rozbioru w 1772 roku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook