Uczniowie ze stypendium Jana Pawła II
powiat ełcki 21/03/2017

stypendiajpp

101 uczniów ełckich szkół średnich otrzymało stypendia Jana Pawła II. Tak zdecydowała komisja stypendialna udzielając wsparcia na bieżący semestr roku szkolnego 2016/2017. Tą formą wsparcia finansowego starostwo powiatowe obejmuje najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego już od 15 lat. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać rady pedagogiczne, rodziców lub szkolne, rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie, dyrektor szkoły oraz biskup. O wysokości stypendium oraz ilości objętych nim osób decyduje Zarząd Powiatu. I tak tym razem najwięcej stypendiów trafiło do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego – wsparciem objętych zostało 35 uczniów. Stypendium Jana Pawła II otrzymało również 29 uczniów Zespołu Szkół nr 5. Trzecie miejsce zajmuje Zespół Szkół nr 2, gdzie stypendium trafiło do 12 uczniów.
W pozostałych szkołach; Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 6 jest to odpowiednio 9-ciu, 8-miu i 7-miu uczniów. Wysokość stypendium to 110 złotych miesięcznie. Środki wypłacane będą przez jeden semestr szkolny.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook