Trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne
Ełk 09/11/2020

Na wsparcie finansowe swoich działań mogą liczyć ełccy artyści. Do końca listopada w Urzędzie Miasta można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2021.

Mowa o dziedzinach: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.

Wsparcie finansowe może otrzymać osoba, która działa w obszarze kultury na terenie miasta i doskonali swój warsztat artystyczny, osiągnęła znaczące wyniki biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym lub ogólnokrajowym. Ważnym aspektem jest również i to, czy stypendysta zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta.
Jak czytamy na stronie Urzędu – pod uwagę brany jest dorobek twórczy i artystyczny, który obejmuje trzy ostatnie lata twórczości.

W roku 2020 stypendia przyznano 13 osobom, na łączną kwotę 48 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendiów artystycznych oraz wzory wniosków można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, dzwoniąc pod numer tel. 87 732 62 74 lub na stronie internetowej .

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook