„To długo oczekiwane rozwiązania”
Ełk 01/07/2016

malgorzata kopiczko senator

Polską oświatę czeka wiele zmian. Senat bez poprawek przyjął w tym tygodniu ustawę o zmianie systemu oświaty. – To rozwiązania długo oczekiwane przez nauczycieli, rodziców i uczniów – tak podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówiła ełcka senator, Małgorzata Kopiczko. Przede wszystkim w przyszłym roku uczniowie kończący szkołę podstawą nie będą już pisać sprawdzianu szóstoklasisty. Szkoły, żeby sprawdzić wiedzę uczniów będą mogły przeprowadzać testy diagnostyczne, które będą w zasobach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zmieni się także skład komisji do przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół i sposób oceny dyrektorów. – Nowości również dla maturzystów, którzy będą mieli możliwość wglądu do swoich testów – mówi senator Kopiczko.

Senator odniosła się również do reformy szkolnictwa zaproponowanej przez Minister Edukacji Narodowej, Annę Zalewską. Chodzi o likwidację gimnazjów, powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Jak tłumaczy Kopiczko, zmieni się nie tylko struktura szkół, ale również podstawa programowa. Dodatkowo wzmocnione zostanie szkolnictwo zawodowe.

Pierwszy rocznik objęty nową podstawą programową ma rozpocząć naukę w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook