Tańczą, malują i maszerują, by uczcić Niepodległość
Ełk 22/05/2018

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Ełku, by uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tańczą, malują i maszerują. W szkole od 2 maja realizowane są dwa projekty w ramach grantu przyznanego przez prezydenta miasta.Pierwszy z nich – taneczno- malarski – to pomysł n

auczycielki wychowania fizycznego i plastyki – Katarzyny Klimach. Uczniowie uczą się tańczyć poloneza i malują obrazy. W projekcie uczestniczy uczennica klasy VIc – Aleksandra Kondracka

W kolejnym projekcie pod nazwą „Idziemy po niepodległość” uczestniczy dziesięciu uczniów, którzy podczas pięciu spacerów pokonają 100 kilometrów. Za tym pomysłem stoi Grzegorz Orzeł – nauczyciel wychowania fizycznego. Uczniowie mają za sobą już dwie wyprawy. Ostatnia odbyła się w minioną sobotę. Wzięła w niej udział Gaja Jastrzębska, uczennica klasy Va.

Oba projekty realizowane są w ramach grantu „Nasze Pasje na 100-lecie Niepodległości” przyznanego przez prezydenta Ełku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook