„Tak Polska się zaczęła”
Ełk 18/10/2016

foru

„Tak Polska się zaczęła” – to hasło XIII Forum Wychowawczego Szkół, które dzisiaj odbyło się w Ełku.  W konferencji uczestniczyli nie tylko nauczyciele, przedstawiciele kuratorium i władz miejskich, ale również harcerze z hufców z Ełku, Pisza, czy Olecka.

Uczestnicy mogli m.in. wysłuchać harcmistrzów i harcerzy o sposobie wychowywania  dzieci i młodzieży.

Celem spotkania było bowiem propagowanie idei patriotycznych i pokazanie jak ważne jest przekazywanie młodym ludziom wartości, np. miłości do ojczyzny, czy służba drugiemu człowiekowi.

-Zachęcamy do czerpania z harcerstwa, czyli wychowywania poprzez działanie, mówił ks. hm. Przemysław Przekop, Komendant Hufca ZHP Ełk.

 

Na wychowanie młodzieży składają się nie tylko doświadczenia wyniesione z domu, ale również działania prowadzone w szkole, czy harcerstwie.

-Warto rozmawiać by były to działania spójne, mówił ks. dr Paweł Tarasiewicz, jeden z prelegentów forum.

 

Podczas forum wystąpiły również szkoły wyróżnione w konkursie ”Tak Polska się zaczęła – refleksja dla teraźniejszości i przyszłości”.

Zadaniem uczniów i nauczycieli było napisanie scenariusza, którego tematem przewodnim był chrzest Polski w odniesieniu do teraźniejszości.

O swoich scenariuszach opowiadają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Ilona Halec, zastępca dyrektora w Gimnazjum nr 3 w Ełku. Posłuchajcie.

 

Organizatorzy Forum byli: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, Hufiec ZHP Ełk, Olecko, Pisz i Stowarzyszenie Rodzina Rodzin.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook