„Szkoły kreatywnych umysłów”
14/06/2015

„Szkoły kreatywnych umysłów”- to nazwa projektu, który od dwóch lat był realizowany w trzech placówkach edukacyjnych na terenie gminy Ełk. Dziś odbyło się jego podsumowanie.

W ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej w Woszczelach oraz Nowej Wsi Ełckiej zrealizowano programy edukacji wczesnoszkolnej, program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z problemami w nauczaniu oraz dla tych szczególnie uzdolnionych. To jednak nie wszystkie profity jakie zyskały placówki. Powstały tam również pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne m.in w rzutniki, czy tablice interaktywne.

– Projekt dużo wniósł w życie naszej społeczności, przyznaje Małgorzata Juszkiewicz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Jak dodaje, zaangażowali się nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale też rodzice. Program „Szkoły kreatywnych umysłów” był realizowany w całej Polsce.

W każdym województwie wsparcie otrzymały tylko 3 szkoły, mówi Edyta Kraska, dyrektor projektu. Były to placówki o najmniejszej, średniej i największej liczbie uczniów. Program „Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook