Szkolenie nagrodą w konkursie
Ełk 07/11/2016

mopskonfa

Szkolenie dla pracowników, policjantów oraz pedagogów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – to nagroda, która trafiła do ełckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek uczestniczył w konkursie organizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”. Jury konkursu oceniało dotychczasowe i zaplanowane działania MOPS w zakresie pomocy ofiarom przemocy.  – Niebieska Linia gromadzi specjalistów, którzy pomagają osobom, które doznały przemocy – mówi Agnieszka Łukowiak z Niebieskiej Linii.

– Temat szkolenia to: Kontakt z osobą doświadczającą przemocy- powiedziała Karolina Czarnecka z Niebieskiej Linii.

Najważniejsze w szkoleniu jest to, że spotykamy się z osobami, które na co dzień pracują z ofiarami przemocy. – To pomaga w wymianie doświadczeń. Sprzyja to również wypracowaniu doskonalszych metod pracy- przyznaje Aneta Ruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ełku.

Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestniczyli w nim policjanci, pedagodzy i pracownicy MOPS-u.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook