Szkolenia dla strażaków ochotników
01/08/2015

straż pożarna

60 strażaków ochotników zostanie przeszkolonych w ramach projektu “Mazury – Bezpieczna Kraina Wielkich Możliwości” realizowanego przez Fundację Ratujmy Życie. Jego uczestnikami są druhowie OSP z ośmiu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Każdy z nich przejdzie trzy specjalistyczne kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego oraz animacji i wolontariatu.

Przypomnijmy, że Fundacja realizowała już podobny projekt, w ramach którego udzielania pierwszej pomocy nauczyli się sołtysi z regionu. Jak się okazało zapotrzebowanie na tego typu szkolenia, szczególnie wśród mieszkańców wsi, jest bardzo duże – mówi Anna Polakowska z Fundacji “Ratujmy Życie”.

Uczestników projektu podzielono na dwie 30-osobowe grupy. Pierwsza odbędzie szkolenia jeszcze w tym roku, a kolejna w pierwszym półroczu przyszłego. Dodatkowo planowane jest zagospodarowanie kąpielisk wiejskich w dwóch miejscowościach, z których pochodzą druhowie. Środki na realizacje projektu Fundacja pozyskała z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook