Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych
19/08/2015

Urzad UM Prezydent

Jest szansa, że w Ełku powstanie Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych. Wszystko w ramach konkursu ”Modelowa rewitalizacja miast”, który ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wpłynęło 240 zgłoszeń, do II etapu zakwalifikowało się 57 projektów, w tym na 14 miejscu ełcki projekt: “Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę około 2 mln złotych i jest duża szansa na jego dofinansowanie. Planujemy utworzenie Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych, którzy wyjdą na ulicę i będą pracować z ełcką młodzieżą, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Są też plany rewitalizacji podwórek w centrum miasta.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook