Szczegółowe wyniki matur
Suwałki 06/07/2018

Znamy wyniki zdawalności tegorocznej matury w suwalskich szkołach. Najlepiej było w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie do matury przystąpiło 142 absolwentów i wszyscy zdali egzamin. Jedna osoba nie podeszła do matury. Drugie miejsce przypadło „trzeciemu” liceum, gdzie na 136 absolwentów wszyscy przystąpili do matury. Czterech uczniów czeka sierpniowa „poprawka”. Trzeci wynik w mieście ma II Liceum Ogólnokształcące, gdzie zdawało 143 uczniów, pięcioro absolwentów nie przystąpiło do egzaminu, a dwóch go nie zdało. Niższa zdawalność była w technikach. W Zespole Szkół numer 4 na 58 absolwentów, do matury przystąpiło 51. Egzaminu nie zdało 16 osób. W Zespole Szkół Technicznych do egzaminu przystąpiło 117 osób. Spośród nich 13 nie zdało matury z jednego przedmiotu, a pięć więcej niż z jednego, przez co do matury będą mogli przystąpić dopiero za rok. W Zespole Szkół numer 6 na 73 zdających, 29 osób ma prawo do poprawki w sierpniu, a dwie osoby oblały więcej niż jeden przedmiot. Szczegółowe wyniki podała w piątek (06.07) Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk między innymi do spraw oświaty.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook