System Losowego Przydziału Spraw
Suwałki 17/10/2017

Sąd Rejonowy w Suwałkach został objęty pilotażowym programem Systemu Losowego Przydziału Spraw. To nowe narzędzie Ministerstwa Sprawiedliwości, które ma zapewnić gwarancję bezstronności sędziego, a jednocześnie pozwoli na równomierne rozłożenie pracy wśród sędziów. Losowy przydział spraw sędziom ma chronić przed nadużyciami i dawać pewność, że sprawa nie została przydzielona sędziemu umyślnie wybranemu do danej sprawy. Obecnie wymóg losowego przydziału obowiązuje tylko w postępowaniu karnym, i to w bardzo ograniczonym zakresie. Pozostałe sprawy przydzielają przewodniczący wydziałów. W ocenie resortu sprawiedliwości, nie zawsze jest to przydział zapewniający pełną transparentność, co nie buduje zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dopiero losowy przydział spraw da gwarancję, że sprawa nie została przydzielona sędziemu w sposób mogący budzić wątpliwości. Zgodnie z planem, każdego dnia, uprawnione osoby będą wprowadzały sprawy do systemu wraz z ich napływem. Po godzinach pracy sądu, o tej samej porze w całym kraju, rozpocznie się losowanie. System kolejno dokona przydziału wprowadzonych spraw. Cała operacja w każdym wydziale sądu potrwa kilka sekund, bez jakiejkolwiek ingerencji. Losowania w żaden sposób nie będzie można przyśpieszyć ani opóźnić. Następnego dnia wynik, w postaci raportu o przydzieleniu sędziego do danej sprawy, zostanie wydrukowany i umieszczony w aktach. Losowemu przydziałowi nie będą podlegały sprawy opiekuńcze, gdyż w ich przypadku korzystniejszy jest terytorialny podział czynności. Sędzia jest wówczas lepiej obeznany z sytuacją rodziny i podejmuje stałą współpracę z kuratorem rodzinnym z danego terenu. Wyjątkiem będą też sędziowie na dyżurach, którzy zajmują się wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania. System zacznie obowiązywać we wszystkich sądach powszechnych w całym kraju od 1 stycznia. Teraz rusza program pilotażowy, którym objęto Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, Sąd Okręgowy w Gliwicach i Sąd Rejonowy w Suwałkach.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook