Suwałki nominowane w konkursie „Zdrowy Samorząd”
Suwałki 05/02/2019

Suwałki nominowane w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Miasto zostało docenione za promocję zdrowia polegającą na prowadzeniu edukacji przedporodowej dla mieszkańców Suwałk. W ramach akcji finansowano „Szkołę rodzenia”, w której podczas zajęć kobiety wraz z partnerami były przygotowywane do porodu naturalnego oraz do wypełniania nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Przekazywano wiedzę dotyczącą rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Promowano zachowania prozdrowotne w czasie ciąży, przekazywano informacje o ćwiczeniach możliwych do wykonania, niezagrażających przyszłej matce i dziecku. Jeden kurs „Szkoły rodzenia” trwał około 8 tygodni. Ze szkoły skorzystało blisko 500 kobiet. Głosować na Suwałki można poprzez serwis portalsamorządowy.pl w konkursie „Zdrowy Samorząd”.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook