Sukces uczniów „Mechaniaka”
Ełk 12/03/2018

Maciej Biedrzycki i Hubert Późniak, uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Ełku, zajęli trzecie miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Konkurs, po raz 23., zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa, w sumie osiemnaście dwuosobowych drużyn, musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przepisów ruchu drogowego oraz zagrożeń życia i zdrowia człowieka.

Po pierwszym etapie, składającym się z 50 pytań testowych, w drugim etapie spotkało się pięć drużyn.

Co tam czekało na finalistów olimpiady? Mówią Maciek i Hubert, uczniowie „Mechaniaka”.

Trzecie miejsce na podium uczniów ełckiego „Mechaniaka” było powtórzeniem wyniku z ubiegłego roku.

W tej edycji olimpiady Maćka i Huberta wyprzedziły drużyny z Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku i Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook