Stypendia za dobre wyniki w nauce i działalność społeczną
02/09/2015

kasa_4

Wraz z początkiem roku szkolnego ełcki ratusz ogłosił nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce. Stypendia przyznane zostaną na okres od września do grudnia tego roku dla uczniów z miejskich placówek edukacyjnych. A o przyznanie stypendium mogą wnioskować: dyrektorzy szkół, Rada Rodziców, rodzice i opiekunowie prawni, czy fundacje i stowarzyszenia.

-Do spełnienia są dwa podstawowe warunki, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych, wszystkich klas gimnazjum oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych. Oczywiście brane pod uwagę jest zaangażowanie w działalność społeczną, średnia ocen nie mniejsza niż 4,5 a także dobre zachowanie.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369) do 15 września 2015 r. Formularze dostępne są na stronie www.elk.pl.

W budżecie miasta na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce w 2015 roku zaplanowano 40 000 zł. Do tej pory rozdysponowano już ponad 18 tysięcy zł na 25 stypendiów za okres styczeń – czerwiec 2015 r.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook