Stypendia trafią do uczniów i artystów
Ełk 22/11/2022

25 stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół przyznał prezydent Ełku. Otrzymać je można za aktywność społeczną i wyniki w nauce.

Wsparciem finansowym objęci są uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych oraz ci z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, którzy wykazują się nie tylko bardzo dobrymi stopniami i średnią nie mniejszą niż 4,5, ale również zaangażowaniem w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego.

– Zależy nam na promowaniu prospołecznych postaw wśród młodych mieszkańców Ełku – podkreśla prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz.

Na stypendia wydatkowanych zostanie w sumie 18 tys. zł. Po 150 zł miesięcznie trafi do uczniów klas piątych i szóstych, po 200 zł miesięcznie wypłacane będzie uczniom klas siódmych i ósmych. Środki przyznane zostały na okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. W styczniu ogłoszony zostanie nabór wniosków na kolejny okres. Z takim wnioskiem wystąpić mogą dyrektorzy, rodzice i stowarzyszenia.

Tymczasem jeszcze do końca listopada starać się można o przyznanie stypendium artystycznego w roku 2023.

– To z jednej strony wsparcie dla artystów, a z drugiej możliwość by ełczanie uczestniczyli w wydarzeniach kreowanych przez stypendystów a współfinansowanych przez samorząd miejski – podkreślał włodarz.

Przy ocenie wniosków stypendialnych pod uwagę brany jest dorobek twórczy i artystyczny, który obejmuje trzy ostatnie lata twórczości.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook