Stypendia dla zdolnych i aktywnych
Ełk 05/09/2017

Do 15 września przyjmowane są wnioski o stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce dla uczniów uczących się w szkołach prowadzonych przez Miasto Ełk. Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych (od klasy piątej), gimnazjum oraz Liceum w Zespole Szkół Sportowych. Warunki – to aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną oraz dobre wyniki w nauce, średnia nie niższa niż 4,5.
Mówi Artur Urbański – zastępca prezydenta Ełku:

W tym roku, w budżecie miasta na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce zaplanowano 60 tys. zł na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Do tej pory rozdysponowano 45 900 zł na 43 stypendia.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook