Stypendia dla 800 uczniów
Ełk 31/05/2016

kasa_4

Ponad 800 uczniów ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzyma stypendia szkolne. Miasto na ten cel przeznaczy 105 000 zł. Ponadto samorząd otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 412 500 zł.

– Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – mówi Artur Urbański – zastępca prezydenta miasta

 

Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczną się po 15 czerwca 2016 r.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook